Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP.


Zasady BHP i ppoż stanowią podstawę dla tworzenia bezpiecznych pod każdym względem stanowisk pracy, a ich przestrzeganie jednakowo dotyczy pracodawców i pracowników.
Zgodnie z Kodeksem Pracy oraz przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 roku w sprawie BHP do obowiązków pracodawcy należy organizowanie szkoleń wstępnych i okresowych.
Szkolenie wstępne skierowane jest do każdego nowego pracownika. Z zasady musi się ono odbyć zanim pracownik przystąpi do pracy. Instruktażu podczas tego szkolenia udziela pracownik zakładowej służby BHP. Czasem behapowiec korzysta ze wsparcia doświadczonych wieloletnich pracowników, którzy nowemu pracownikowi udzielają instrukcji dotyczących pracy na konkretnym stanowisku. Jest to najczęściej pokaz praktyczny a przyszły pracownik pod nadzorem mistrza może wypróbować swoje przyszłe stanowisko. Szkolenie wstępne ma na celu wyposażenie nowego pracownika w niezbędne informacje związane ze szkolenia bhp poznań i ppoż oraz pierwszą pomocą.
Wszyscy pracownicy muszą w ciągu pierwszego roku pracy ukończyć kolejny kurs BHP zwany szkoleniem okresowym. Szkolenia okresowe znacznie poszerzają zakres posiadanej wiedzy pracownika. Na zakończenie kursu uczestnicy zdają egzamin testowy, a następnie otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Kolejne szkolenie okresowe będą mieć w zależności od stanowiska za 3, 5 lub 6 lat.

Zobacz również więcej na http://www.ekranypcv.pl/